Hydroizolacie plochych a jemne šikmých striech
© 2011 Copyright www.kardinal.sk l  design ervooo
Strešné hydroizolačné fólie a hydroizolačné systémy FATRAFOL-S alebo SIKA flex - sú určené pre hydroizolácie budov s plochou alebo mierne šikmou strechou - na stavbách bytových, verejných, občianskych, priemyselných, poľohospodárskych,športových apod.
Strešná fólia sytému FATRAFOL-S/ alebo SIKA flex- podľa typu hydroizolačnej fólie môže byť položená na všetky bežné podklady a to ako u novostavieb, tak pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov.


Prednosti strešných hydroizolačných fólií FATRAFOL/SIKA
·Vynikajúca odolnosť poveternostným vplyvom
·`truktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
·Veľmi dobrá chemická odolnosť agresívnym vplyvom ovzdušia
· Vysoká priepustnosť pre vodné pary
· Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
· Vynikajúca zvaritelnosť
· Minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy
· Minimálne požiarne zaťaženie objektu
· Hygienická a ekologická nezávadnosť

1. Strešná hydroizolačná fólia FATRAFOL 810
2. a 3.  Tepelná izolácia  (polystyrén, minerální vata, PUR, PIR, ... )
4. Podkladná textília
5. Parotesná zábrana
6. Stropná konštrukcia- napr. trapézový plech, ŽB stropná konštrukcia ...
snimka0189 100_0120 100_0121 100_0122
100_0123 Snimka0271120313 100_0124 100_0126 100_0127 100_0128
100_0130 hydroizo201131 hydroizo201132 hydroizo201133 hydroizo201134 hydroizo201135
hydroizo201136 hydroizo201137
Úvod  l  Kontakt  l  Napíšte mám